top of page

Privacybeleid

28 april 2021

Artikel 1. Inleiding

1.1 Wij beschouwen het als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. In deze verklaring vertellen we u welke informatie we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we die informatie verzamelen en hoe we deze gebruiken om uw ervaring te verbeteren. We raden u aan deze aandachtig te lezen.

1.2 Deze privacyverklaring regelt de dienstverlening van Clikebikes. Clikebikes is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaring van andere websites en bronnen, ook niet voor die websites en bronnen waarnaar we vanaf deze website verwijzen. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met onze privacyverklaring.

1.3 Clikebikes respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt ​​er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft correct wordt gebruikt en beveiligd.

1.4 Deze verklaring beschrijft de privacyverklaring van Clikebikes BV (KvK 72408421) op het gebied van de verwerking van privacygevoelige informatie (persoonsgegevens / persoonsgegevens).

1.5 Clikebikes biedt onder meer via haar websites verschillende producten en diensten aan. Daarbij verwerkt Clikebikes privacygevoelige informatie (persoonsgegevens / persoonsgegevens).

1.6 Clikebikes gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Clikebikes houdt zich aan de geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

Artikel 2. Gebruik van persoonsgegevens

2.1 Bij het gebruik van onze diensten en website (s) kunt u persoonsgegevens invoeren en anderszins bepaalde gegevens achterlaten.

2.2 Persoonsgegevens die via onze website aan ons worden verstrekt, worden gebruikt voor de doeleinden die in deze verklaring of op de relevante pagina's van de website zijn gespecificeerd.

Artikel 3. Persoonsgegevens

3.1 Afhankelijk van de diensten die Clikebikes aanbiedt, kan Clikebikes de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 1. Voornaam;

 2. Achternaam;

 3. Adresgegevens;

 4. Telefoonnummer;

 5. E-mailadres;

 6. Geboortedatum;
  technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en jouw surfgedrag op onze website (s).

Artikel 4. Doeleinden

Wij verwerken bovenstaande persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):

 1. marketing, waaronder het verzenden van informatie, uitnodigingen of aankondigingen;

 2. evaluatie van evenementen en diensten;

 3. het selecteren van modellen die zich inschrijven via de modellenwedstrijd en het aanschaffen van de bijbehorende kleding voor de foto- of filmopname;

 4. gebruik van alle functionaliteiten en diensten op de website van Clikebikes;

 5. het nakomen van garantieverplichtingen en terugroepacties en het afhandelen van klachten;

 6. voldoen aan onze wettelijke verantwoordelijkheden;

 7. inschrijving voor een evenement of een nieuwsbrief;

 8. het beheer van onze website en ons bedrijf, zoals het verbeteren van de website van Clikebikes;

 9. het personaliseren van onze website voor u;

 10. het beschikbaar stellen van diensten op onze website;

 11. het verzenden van goederen die via onze website zijn gekocht;

 12. het verlenen van diensten die via onze website zijn gekocht;

 13. het sturen van afschriften, facturen en betalingsherinneringen en het innen van uw betalingen;

 14. het verzenden van niet-marketing commerciële communicatie;

 15. het verzenden van e-mailberichten waar u specifiek om hebt gevraagd;

 16. het verzenden van onze e-mailnieuwsbrief, als u daarom hebt gevraagd (u kunt ons op elk moment laten weten als u de nieuwsbrief niet langer nodig heeft);

 17. het verzenden van marketingcommunicatie met betrekking tot ons bedrijf of de bedrijven van zorgvuldig geselecteerde derde partijen waarvan wij denken dat ze voor u interessant kunnen zijn, per post of, als u hier specifiek mee heeft ingestemd, per e-mail of vergelijkbare technologie (u kunt ons op elk moment op de hoogte stellen als u geen marketingcommunicatie meer wenst te ontvangen);

 18. het verstrekken van statistische informatie over onze gebruikers aan derden (maar die derden kunnen individuele gebruikers niet identificeren op basis van die informatie);

 19. het behandelen van vragen en klachten die door of over u zijn ingediend met betrekking tot onze website;

 20. het beveiligen van onze website en het voorkomen van fraude;

 21. het controleren van de naleving van de gebruiksvoorwaarden van onze website (inclusief het controleren van privéberichten die via onze website zijn verzonden);

 22. en andere toepassingen.

Artikel 5. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

5.1 Clikebikes geeft de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan derden.

5.2 We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken voor direct marketing door hen of andere derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

5.3 Indien Clikebikes uw persoonsgegevens aan een derde partij verstrekt, zorgt Clikebikes ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkersovereenkomst, waarin onder meer is afgesproken dat jouw persoonsgegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.

5.4 Clikebikes verstrekt geen persoonsgegevens aan andere partijen dan hierboven genoemd, tenzij dit wettelijk is toegestaan ​​of vereist.

Artikel 6. Beveiliging en opslag van uw persoonsgegevens

6.1 Clikebikes neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt Clikebikes ervoor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, die toegang wordt afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, beveiligde servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.

6.2 Clikebikes bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Dit betekent dat Clikebikes uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst (en) aan u te kunnen leveren. Het voorgaande geldt niet indien Clikebikes uw gegevens langer moet of mag bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

6.3 We zullen redelijke technische en organisatorische voorzorgsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of wijziging van uw persoonlijke gegevens te voorkomen.

6.4 We zullen alle persoonlijke informatie die u verstrekt, opslaan op onze beveiligde (met wachtwoord en firewall beveiligde) servers.

6.5 Alle elektronische financiële transacties die via onze website worden aangegaan, worden beschermd door coderingstechnologie.

6.6 U erkent dat de overdracht van informatie via internet inherent onveilig is en we kunnen de veiligheid van gegevens die via internet worden verzonden niet garanderen.

6.7 U bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het wachtwoord dat u gebruikt om toegang te krijgen tot onze website; we zullen u niet om uw wachtwoord vragen (behalve wanneer u inlogt op onze website).

Artikel 7. Cookies en profilering

7.1 Wij verzamelen gegevens voor analysedoeleinden om een ​​beter inzicht te krijgen in onze klanten en gebruikers van deze website, zodat wij onze website verder kunnen verbeteren en onze producten en diensten hierop kunnen afstemmen.

7.2 Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om te analyseren hoe de site wordt gebruikt. U kunt meer informatie over cookies en het gebruik ervan lezen op onze cookiepagina .

7.3 Daarnaast kan Clikebikes analytische cookies gebruiken om het gebruik van de website te analyseren en de website te verbeteren. Hiervoor gebruiken we Google Analytics. De verkregen informatie, inclusief het IP-adres van uw apparaat, wordt door Google in de Verenigde Staten opgeslagen. Lees voor meer informatie het privacybeleid van Google en de specifieke privacyverklaring van Google Analytics.

7.4 U kunt in de instellingen van uw browser wijzigen of u cookies wel of niet wilt toestaan.

Artikel 8. Websites van derden

8.1 De website van Clikebikes kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. Clikebikes is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door die websites.

8.2 Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

Artikel 9. Sociale media

9.1 De social media buttons op deze website zijn opgenomen om pagina's te delen via social media netwerken: Facebook, YouTube en LinkedIn. Als u op deze buttons klikt, worden uw persoonsgegevens verwerkt door het betreffende social media netwerk. Lees de privacyverklaringen van Facebook, YouTube en LinkedIn om te zien hoe deze netwerken omgaan met uw persoonsgegevens.

Artikel 10. Wijzigingen

10.1 Clikebikes kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

10.2 U dient deze pagina van tijd tot tijd te raadplegen om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen in dit beleid. We kunnen u op de hoogte brengen van wijzigingen in dit beleid via e-mail of privéberichten op onze website.

Artikel 11. Uw rechten: toegang tot en wijziging van gegevens

11.1 U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Hieronder valt ook het recht om Clikebikes te verzoeken om inzage, beperking, correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. U kunt ook verzoeken om uw persoonlijke gegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. U kunt een dergelijk verzoek sturen naar info@clikebikes.com.

Artikel 12. Klachten

12.1 Clikebikes hoort het graag van u als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens.

12.2 Op grond van de privacywetgeving heeft u tevens het recht om een ​​klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 13. Verwerkingsverantwoordelijke

13.1 De verantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving is Clikebikes BV.

Artikel 14. Contact met Clikebikes BV

14.1 Indien u naar aanleiding van deze verklaring contact wilt opnemen met Clikebikes, dan kan dat via onderstaande contactgegevens.

bottom of page