top of page

Garantievoorwaarden

Clike garandeert op basis van de volgende voorwaarden alle constructie-, materiaal- en / of lakfouten op uw Clike-fiets.

1. Voorwaarden
1.1 De garantietermijn gaat in op de factuurdatum van de fiets.
1.2 Tijdens de toepasselijke garantieperiode (n) worden alle onderdelen waarvan Clike heeft vastgesteld dat er sprake is van een materiaal- en constructiefout, naar keuze van Clike gerepareerd of vergoed.
1.3 Clike geeft 2 jaar garantie op:
• materiaal- en constructiefouten van onderdelen.
• het lakwerk van het frame en de voorvork tegen roestvorming onder de lak.
• chromen onderdelen en andere lakdelen tegen roestvorming.
1.4 Vervanging van onderdelen tijdens de garantieperiode valt onder de standaard garantieperiode van de fiets.


2. Overdraagbaar
2.1 Fabrieksgarantie kan alleen worden ingeroepen op vertoon van de originele aankoopfactuur. De fabrieksgarantie is overdraagbaar op voorwaarde dat het garantiecertificaat (de originele aankoopfactuur) wordt overlegd.

3. Batterij van de e-bike
3.1 Clike geeft twee jaar garantie op de accu. De capaciteit van de accu zal evenredig afnemen met het aantal laadcycli en de leeftijd. Deze capaciteitsvermindering valt niet onder de garantie. Neem bij problemen met de accu altijd contact op met Clike. Aan het einde van zijn nuttige levensduur kan de batterij worden geregistreerd bij Clike. Hij zorgt dan voor de inzameling van de batterij en een correcte recyclingprocedure. Eventuele kosten kunnen door Clike aan u in rekening worden gebracht.

4. Uitsluitingen
4.1 Bovenstaande garantievoorwaarden zijn niet van toepassing wanneer:
• De veiligheidsvoorschriften of bedieningsinstructies zijn niet in acht genomen;
• Er is sprake van normale slijtage aan onderdelen, of verkeerde afstelling van banden, ketting, remmen, kabels, tandwielen en / of derailleur;
• De fiets is niet regelmatig onderhouden en gerepareerd door een erkende Clike-specialist;
• Er zijn wijzigingen aangebracht in de oorspronkelijke staat, zoals het gebruik van niet-geautoriseerde Clike-onderdelen en / of accessoires;
• De fiets is onjuist en / of onzorgvuldig gebruikt of niet gebruikt in overeenstemming met de bestemming van de fiets, bijvoorbeeld voor wedstrijden en / of commerciële activiteiten;
• Er is schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de gebruikershandleiding;
• Schade is ontstaan ​​door onder meer vervoer op fietsendragers;
• De fiets blijft gebruikt worden ondanks reeds geconstateerde schade en / of gebreken en dit gebruik verergert de schade.

5. Claim garantie
5.1 Klachten en garantieverzoeken worden door Clike in behandeling genomen. Neem bij klachten of vragen over garantie contact op met Clike. Vervolgens wordt beoordeeld of er sprake is van garantie. Het betreffende onderdeel wordt samen met de aankoopfactuur met vermelding van de klacht naar Clike gestuurd.
5.2 Eventuele (de) montagekosten kunnen door Clike aan u in rekening worden gebracht.
5.3 Eventuele kosten voor het vervoeren van de fiets en / of onderdelen naar Clike kunnen bij u in rekening worden gebracht.

6. Aansprakelijkheid
6.1 Een door Clike gehonoreerde aanspraak op deze garantievoorwaarden impliceert uitdrukkelijk geen erkenning van aansprakelijkheid van de zijde van Clike voor enige schade geleden door de eigenaar of derden. Iedere aansprakelijkheid van Clike voor gevolgschade wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. De aansprakelijkheid van Clike is beperkt tot hetgeen is bepaald in deze garantievoorwaarden, tenzij een dwingende wettelijke bepaling anders voorschrijft.

7. Disclaimer
7.1 Het behoeft geen betoog dat Clike deze garantievoorwaarden met grote zorg heeft samengesteld. Maar aansprakelijkheid als gevolg van druk- en typefouten is uitgesloten.

bottom of page